STAN SUROWY OTWARTY Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Ryb­kow­ski, Robert Seikon, Michał Sroka 28 IV 2017 – 9 VII 2017 Gdańska Galeria Miejska KURATORZY Gabriela Warzycka-Tutak, Aleksander Celusta

Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

Między nami znów zaiskrzy,
Odnajdziemy blask i wdzięk,
Zakończymy smutny shopping
Sztucznych, galeryjnych szczęść.
I będzie jak dawniej,
Przestańmy się spieszyć,
Zacznijmy od nowa,
Od tych małych rzeczy.

Sylwia Grzeszczak, Małe rzeczy (2011)

Jesienią 1985 roku w Moderna Museet w Sztokholmie miała miejsce wystawa Dialog. Brało w niej udział ośmiu polskich artystów związanych ze środowiskiem galerii Foksal. Ponieważ formuła pokazu opierała się na tytułowym dialogu, każdemu z nich dano możliwość zaproszenia jednego dowolnego artysty z zagranicy. W projekcie wzięli udział: Henryk Stażewski – Daniel Buren, Edward Krasiński – Lars Englund, Maria Stangret – Christian Boltanski, Zbigniew Gostomski – Barry Flanagan, Lesław i Wacław Janiccy – Gilbert & George, Tomasz Tatarczyk – Susan Rothenberg, Leon Tarasewicz – Ian McKeeyer. Faktem jest, że zaproszeni do udziału w wystawie artyści nigdy się nie spotkali. Forma dialogu stała się więc jedynie jego zapowiedzią i impresją, a wystawa kolażem myśli i treści oraz rodzajem symulacji poznania. Z drugiej strony przybrała rolę kreatora myśli dialektycznej, rezonującej, poprzez wielokierunkowe poszukiwania,  stawiając na piedestale doświadczenie. Dialog postawił pytanie o formę i sens kreacji tego typu działań.

Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

Końcem września 2013 roku na antenie telewizji Polsat zostaje wyemitowany pierwszy odcinek programu Nasz nowy dom. Jest to program oparty na niezawodnych produkcjach tego rodzaju z USA. Rodziny, które zostały wybrane do udziału, mieszkają w fatalnych warunkach, a ich status ekonomiczny jest bardzo niski. Pod czujnym okiem kamer specjaliści przerzucają się pomysłami, tocząc wyścig z czasem i przeciwnościami losu. Ekipa programu z Katarzyną Dowbor na czele dokonuje, wydawałoby się niemożliwego, w pięć dni remontuje dom wybranej rodziny, dając jej tym samym namiastkę luksusu i stabilizacji. Domownicy stają się aktorami, którzy „po ostatnim klapsie” anonsującym zakończenie nagrania, pozostają osamotnieni w swojej „nowej rzeczywistości”. Ogrzani światłem kamer i blaskiem celebrytów mają rozpocząć lepsze życie w poczuciu własnej wyjątkowości.

Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

Te dwie historie są swego rodzaju paralelą dla działań jakie podjęli artyści oraz kuratorzy formułujący wystawę Stan surowy otwarty. Jest to druga ekspozycja w ramach projektu Północ – Południe, który ma na celu konfrontować twórców z dwóch krańców Polski. Tak więc pytanie o dialog staje się w tym miejscu jak najbardziej zasadne.

Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

Przywołana figura programu telewizyjnego z Katarzyną Dowbor przypomina działania jakie wzięli na siebie twórcy projektu. W równe pięć dni ekipa techniczna pod kierownictwem Gabrieli Warzyckiej-Tutak oraz Aleksandra Celusty przystąpiła do montażu wystawy. Wnętrze galerii, pozbawione tradycyjnej funkcji wystawienniczej, zostaje tutaj sprowadzone przede wszystkich do roli i rangi malarskiej, podłoża na którym ściana staje się nośnikiem treści. Narracja wystawy budowana jest w ciągłej relacji z zaproszonymi do wystawy twórcami. Etap montażu staje się doświadczeniem, próbą unifikacji architektury, rzeźby oraz malarstwa zacierając granicę pomiędzy sztuką a życiem. Etap ten dąży do wykreowania wspólnego „świata” dla twórcy i odbiorcy.

Stan surowy otwarty – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

PRASA Szum O.pl ZDJĘCIA Emilia Kina, Filip Rybkowski GRAFIKA Barbara Dziedzic (dzięki uprzejmości GGM) NASTĘPNY PROJEKT→