Gabriela Warzycka-Tutak (ur. 1988) artystka wizualna i kuratorka, absolwentka Wydziału Grafiki (2013) oraz studiów doktoranckich na gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych (2017). Od 2016 roku prowadzi GGM1 – oddział Gdańskiej Galerii Miejskiej. Pracę artystyczną i kuratorską postrzega jako dopełniające się i pozostające w dialogu sposoby twórczej ekspresji. W sztuce szuka możliwości indywidualnego wyrazu oraz sytuacji spotkania. W swojej praktyce artystycznej łączy różne dziedziny. Urodziła się w Nowym Sączu, mieszka i pracuje w Gdańsku.

Początkowe jej prace i wystawy dawały wrażenie szczegółowo zaplanowanych i powstających w kontrolowanym środowisku, co miało wyraz m.in. w doborze mediów, np. wykorzystaniu skomplikowanej techniki wklęsłodruku. Precyzja i skończoność przekazu dominowały aspekt spontaniczności tworzenia. Z czasem to podejście ustąpiło potrzebie autentyczności, gdzie celem samym w sobie stała się próba ekspresji pozbawionej autocenzury.

„Macierzyństwo przyniosło mi zmianę perspektywy. Na siebie i świat sztuki zaczęłam spoglądać z większym spokojem i obecnością. Moje skupienie przeniosło się na sam proces kreowania, a to z kolei pozwoliło mi wyzwolić się z oczekiwań wobec efektu pracy i otworzyć się na przypadek”, mówi Gabriela. Ta zmiana pociągnęła za sobą kolejną – porzucenie technik spowalniających i przejmujących kontrolę nad procesem twórczym. Obecnie artystka pracuje najczęściej z ołówkami, kredkami, wybiera małe formaty, wplata w swoją twórczość słowo. Dziedziną sztuki, która szczególnie mocno inspiruje Gabrielę jest moda.

Jako kuratorka zadebiutowała, współtworząc gdański Interference Festival (2015–2017), wkrótce potem trafiła do Gdańskiej Galerii Miejskiej. „To była niespodzianka, nie sądziłam, że zajmę się kuratorowaniem, ale postanowiłam spróbować”, mówi i przyznaje, że znalazła w tym zajęciu dużo spełnienia. Kolejne wystawy i współprace rozwijały ją i budowały kuratorską perspektywę. Często tworzyła wystawy scenograficzne, których wystudiowany, efektowny charakter i wysoka wartość artystyczna zwracały uwagę mediów i odbiorców. Po kilku latach – podobnie jak na planie artystycznym – przyszła jednak zmiana: „Kluczowy był Miękki Brzuszek, czyli wystawa, jaką zrealizowałyśmy z Dominiką Olszowy. Wystawa dla nas obu osobista, odsłaniająca i wymagająca otwarcia na nowe podejście i nowe środki”. Obecnie w ekspozycjach, które realizuje najwięcej uwagi poświęca autentyczności przekazu, a w niedopowiedzeniu i pozornym niezagospodarowaniu dostrzega konieczną przestrzeń wolności i wyobraźni.

Ważnym aspektem jej pracy stały się teksty. „Kiedy zaczęłam praktykę kuratorską, musiałam nauczyć się mówić o sztuce innych. To było trudne, długo czułam, że używam języka, który nie jest mój, który czegoś ode mnie wymaga. Dopiero po pewnym czasie zdołałam odrzucić wszelkie założenia i odnaleźć własny język”. Z czasem słowo stało się częścią jej praktyki twórczej – nie tylko pisze o wystawach, które tworzy w GGM, ale autorskie teksty wplata również w swoje prace. Język stał się jednym z elementów artystycznego wyrazu.
Zapytana, czego szuka w sztuce, bez wahania odpowiada: „Relacji, energii, poczucia, że można się spotkać i można się od siebie nawzajem w sztuce i poprzez sztukę uczyć”. Jej działania artystyczne i kuratorskie budują wymiar pewnego odrealnienia, w którym świat sensualny filtrowany jest osobistym przeczuciem. Ta pozbawiona granic, poetycka przestrzeń przypomina dziecięcy plac zabaw. Umożliwia eksplorację i zachęca do ekspresji – ale też staje się właśnie miejscem spotkania. 

Artystyczna perspektywa Gabrieli jest nielinearna – kojarzy się raczej z kubaturą i potęgowaniem w sztuce pojemności wewnętrznego przeżycia. W jej twórczości przecinają się różne trajektorie, konteksty i media. Spotyka biegun Beskidów z biegunem Bałtyku: poczucie, że szeroki horyzont jest nieskończony, a przyroda wszechogarniająca. Sztuka staje się zatem przestrzenią osobistego poszukiwania i zadawania pytań, na które nie uzyskujemy odpowiedzi. Bo skoro nic się nie kończy, a wszystko staje, to co właściwie wiemy naprawdę?

EDUKACJA

EDUKACJA

EDUKACJA

EDUKACJA

EDUKACJA

EDUKACJA

EDUKACJA

2013—2017 Doktorat w dziedzinie: sztuki piękne, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki
2011—2013 Studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, dyplom: grafika artystyczna, aneks: fotografia

2013—2017 Doktorat w dziedzinie: sztuki piękne, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki
2011—2013 Studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, dyplom: grafika artystyczna, aneks: fotografia

2013—2017 Doktorat w dziedzinie: sztuki piękne, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki
2011—2013 Studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, dyplom: grafika artystyczna, aneks: fotografia

2013—2017 Doktorat w dziedzinie: sztuki piękne, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki
2011—2013 Studia magisterskie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Grafiki, dyplom: grafika artystyczna, aneks: fotografia

PRACA

PRACA

PRACA

PRACA

2016—obecnie  kuratorka w Gdańskiej Galerii Miejskiej

2016—obecnie  kuratorka w Gdańskiej Galerii Miejskiej

2016—obecnie  kuratorka w Gdańskiej Galerii Miejskiej

2016—obecnie  kuratorka w Gdańskiej Galerii Miejskiej

2016—obecnie  kuratorka w Gdańskiej Galerii Miejskiej

WYBRANE PROJEKTY KURATORSKIE

WYBRANE PROJEKTY KURATORSKIE

WYBRANE PROJEKTY KURATORSKIE

WYBRANE PROJEKTY KURATORSKIE

WYBRANE PROJEKTY KURATORSKIE

2023
Ołowiane Chmury / Bartosz Bielenia, Olaf Brzeski, Agata Ingarden, Krzysztof Kieślowski, Tomasz Kowalski, Gizela Mickiewicz, Iwo Panasiewicz, Cyryl Polaczek, Erna Rosenstein, Mariusz Tarkawian, Projekt: ciebie ode mnie – Krystyna Miłobędzka, Hania Rani / Współkurator: Andrzej Zagrobelny
Odsłonięty Brzuszek / Dominika Olszowy

2021
Trzepot skrzydeł w koronach drzew / Øleg&Kaśka, Zofia Pałucha 

2020
Mieszkanka / Anna Orłowska
Jouissance / Marek Wodzisławski
Nie-pokoje / Współkurator: Andrzej Zagrobelny
Idź na całość / Wiktoria Walendzik, Konrad Żukowski

2019
I Wanna Be Your Colonizer / Przemek Branas / Współkurator: Piotr Stasiowski
T-Kollaps / Zuzanna Czebatul
Niebieskie Psy / Pat Guzik, Tomasz Armada
Stars cry / Marta Krześlak

2018
Został tylko kac który nie chce sczeznąć / Bartek Buczek, Martyna Kielesińska, Witek Orski / Współkurator: Piotr Policht
SeeSaw / Teresa Otulak

2017
Stan surowy otwarty / Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka / Współkurator: Aleksander Celusta
O, Little Bird / Marta Hryniuk

2021
Trzepot skrzydeł w koronach drzew / Øleg&Kaśka, Zofia Pałucha 

2020
Mieszkanka / Anna Orłowska
Jouissance / Marek Wodzisławski
Nie-pokoje / Współkurator: Andrzej Zagrobelny
Idź na całość / Wiktoria Walendzik, Konrad Żukowski

2019
I Wanna Be Your Colonizer / Przemek Branas / Współkurator: Piotr Stasiowski
T-Kollaps / Zuzanna Czebatul
Niebieskie Psy / Pat Guzik, Tomasz Armada
Stars cry / Marta Krześlak

2018
Został tylko kac który nie chce sczeznąć / Bartek Buczek, Martyna Kielesińska, Witek Orski / Współkurator: Piotr Policht
SeeSaw / Teresa Otulak

2017
Stan surowy otwarty / Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka / Współkurator: Aleksander Celusta
O, Little Bird / Marta Hryniuk

2021
Trzepot skrzydeł w koronach drzew / Øleg&Kaśka, Zofia Pałucha 

2020
Mieszkanka / Anna Orłowska
Jouissance / Marek Wodzisławski
Nie-pokoje / Współkurator: Andrzej Zagrobelny
Idź na całość / Wiktoria Walendzik, Konrad Żukowski

2019
I Wanna Be Your Colonizer / Przemek Branas / Współkurator: Piotr Stasiowski
T-Kollaps / Zuzanna Czebatul
Niebieskie Psy / Pat Guzik, Tomasz Armada
Stars cry / Marta Krześlak

2018
Został tylko kac który nie chce sczeznąć / Bartek Buczek, Martyna Kielesińska, Witek Orski / Współkurator: Piotr Policht
SeeSaw / Teresa Otulak

2017
Stan surowy otwarty / Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka / Współkurator: Aleksander Celusta
O, Little Bird / Marta Hryniuk

2021
Trzepot skrzydeł w koronach drzew / Øleg&Kaśka, Zofia Pałucha 

2020
Mieszkanka / Anna Orłowska
Jouissance / Marek Wodzisławski
Nie-pokoje / Współkurator: Andrzej Zagrobelny
Idź na całość / Wiktoria Walendzik, Konrad Żukowski

2019
I Wanna Be Your Colonizer / Przemek Branas / Współkurator: Piotr Stasiowski
T-Kollaps / Zuzanna Czebatul
Niebieskie Psy / Pat Guzik, Tomasz Armada
Stars cry / Marta Krześlak

2018
Został tylko kac który nie chce sczeznąć / Bartek Buczek, Martyna Kielesińska, Witek Orski / Współkurator: Piotr Policht
SeeSaw / Teresa Otulak

2017
Stan surowy otwarty / Daniel Cybulski, Radosław Deruba, Emilia Kina, Filip Rybkowski, Robert Seikon, Michał Sroka / Współkurator: Aleksander Celusta
O, Little Bird / Marta Hryniuk

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

PUBLIKACJE

Redaktorka katalogu, Przemek Branas, DWA WSCHODY LUB WIĘCEJ, wydany w koedycji przez Gdańską Galerię Miejską, Galerię Labirynt w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2019

Redaktorka katalogu, Przemek Branas, DWA WSCHODY LUB WIĘCEJ, wydany w koedycji przez Gdańską Galerię Miejską, Galerię Labirynt w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2019

Redaktorka katalogu, Przemek Branas, DWA WSCHODY LUB WIĘCEJ, wydany w koedycji przez Gdańską Galerię Miejską, Galerię Labirynt w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2019

Redaktorka katalogu, Przemek Branas, DWA WSCHODY LUB WIĘCEJ, wydany w koedycji przez Gdańską Galerię Miejską, Galerię Labirynt w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2019

Redaktorka katalogu, Przemek Branas, DWA WSCHODY LUB WIĘCEJ, wydany w koedycji przez Gdańską Galerię Miejską, Galerię Labirynt w Lublinie, Biuro Wystaw Artystycznych w Tarnowie i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 2019

JURY / KONKURSY

JURY / KONKURSY

JURY / KONKURSY

JURY / KONKURSY

Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2022
Komitet nominujący, Spojrzenia 2021, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2021
Jury, Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2020
Rada ekspercka, Sympozjum Geppert–Sprawdzam! / Bez tytułu, BWA Wrocław, 2019
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2019 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2018 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2017

Komitet nominujący, Spojrzenia 2021, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2021
Jury, Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2020
Rada ekspercka, Sympozjum Geppert–Sprawdzam! / Bez tytułu, BWA Wrocław, 2019
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2019 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2018 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2017

Komitet nominujący, Spojrzenia 2021, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2021
Jury, Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2020
Rada ekspercka, Sympozjum Geppert–Sprawdzam! / Bez tytułu, BWA Wrocław, 2019
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2019 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2018 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2017

Komitet nominujący, Spojrzenia 2021, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, 2021
Jury, Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2021
Komisja Dyplomowa, Konkurs Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów, Centrum Sztuki WRO, 2020
Rada ekspercka, Sympozjum Geppert–Sprawdzam! / Bez tytułu, BWA Wrocław, 2019
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2019 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2018 
Jury Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, 2017

PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKTY

Kuratorka, Masterclass Interference Festival, 2017
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2016
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2015

Kuratorka, Masterclass Interference Festival, 2017
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2016
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2015

Kuratorka, Masterclass Interference Festival, 2017
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2016
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2015

Kuratorka, Masterclass Interference Festival, 2017
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2016
Kuratorka, Konkurs Wolność Formy, Interference Festival, 2015

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

WYBRANE WYSTAWY INDYWIDUALNE

Materia Heterogeniczna, Galeria ASP, Gdańsk, 2017
Metamorfozy Zbliżenia, Galeria Miejska, Łódź, 2016
Konteksty, Galeria Żak, Gdańsk, 2015

Materia Heterogeniczna, Galeria ASP, Gdańsk, 2017
Metamorfozy Zbliżenia, Galeria Miejska, Łódź, 2016
Konteksty, Galeria Żak, Gdańsk, 2015

Materia Heterogeniczna, Galeria ASP, Gdańsk, 2017
Metamorfozy Zbliżenia, Galeria Miejska, Łódź, 2016
Konteksty, Galeria Żak, Gdańsk, 2015

Materia Heterogeniczna, Galeria ASP, Gdańsk, 2017
Metamorfozy Zbliżenia, Galeria Miejska, Łódź, 2016
Konteksty, Galeria Żak, Gdańsk, 2015

WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE

WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE

WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE

WYBRANE WYSTAWY GRUPOWE

2017
I Międzynarodowe Biennale Yerevan, Erywań, Armenia
X-lecie Wydziału Grafiki ASP Gdańsk, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

2016
I Międzynarodowe Biennale Grafiki Artystycznej Łódź, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Łódź
Głęboka Woda, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

2015
Punkty Styczne, Centrum św. Jana (NCK), Gdańsk
Narracje – festiwal artystycznych instalacji wizualnych, Nowy Port, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Stacja Kultura, Gdańsk
Od Czerni do Koloru, Galeria Miejska, Częstochowa
Maczużnik, Galeria Szara Kamienica, Kraków
The 4th Block, IX Międzynarodowe Triennale Eco-Poster, Yermilov Center, Charków, Ukraina
Intaglio, Galeria ASP, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk
Wolność słowa, Tubaza, Gdynia

2014
Hong Kong Art Fiesta 2014, Międzynarodowa Wystawa Druku, L1 LO Gallery, Jocke Club Creative Arts Centre, Hongkong
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Centrum Designu, Gdynia
XI Złota Pszczoła, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Central House of Artists, Moskwa, Rosja
Feta, Plama, Archipelag Kultury, Gdańsk
Shout for Ukraine, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot / Teatr Powszechny, Warszawa / Majdan, ul. Chreszczatyk 7/11, Kijów, Ukraina

2013
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki, wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Żyrardów
Wiosna Młodych, Galeria Refektarz, Kartuzy
Pomorska Grafika Roku 2012, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk

2012
Grafika + Grafika, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

2017
I Międzynarodowe Biennale Yerevan, Erywań, Armenia
X-lecie Wydziału Grafiki ASP Gdańsk, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

2016
I Międzynarodowe Biennale Grafiki Artystycznej Łódź, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Łódź
Głęboka Woda, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

2015
Punkty Styczne, Centrum św. Jana (NCK), Gdańsk
Narracje – festiwal artystycznych instalacji wizualnych, Nowy Port, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Stacja Kultura, Gdańsk
Od Czerni do Koloru, Galeria Miejska, Częstochowa
Maczużnik, Galeria Szara Kamienica, Kraków
The 4th Block, IX Międzynarodowe Triennale Eco-Poster, Yermilov Center, Charków, Ukraina
Intaglio, Galeria ASP, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk
Wolność słowa, Tubaza, Gdynia

2014
Hong Kong Art Fiesta 2014, Międzynarodowa Wystawa Druku, L1 LO Gallery, Jocke Club Creative Arts Centre, Hongkong
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Centrum Designu, Gdynia
XI Złota Pszczoła, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Central House of Artists, Moskwa, Rosja
Feta, Plama, Archipelag Kultury, Gdańsk
Shout for Ukraine, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot / Teatr Powszechny, Warszawa / Majdan, ul. Chreszczatyk 7/11, Kijów, Ukraina

2013
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki, wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Żyrardów
Wiosna Młodych, Galeria Refektarz, Kartuzy
Pomorska Grafika Roku 2012, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk

2012
Grafika + Grafika, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

2017
I Międzynarodowe Biennale Yerevan, Erywań, Armenia
X-lecie Wydziału Grafiki ASP Gdańsk, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

2016
I Międzynarodowe Biennale Grafiki Artystycznej Łódź, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Łódź
Głęboka Woda, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

2015
Punkty Styczne, Centrum św. Jana (NCK), Gdańsk
Narracje – festiwal artystycznych instalacji wizualnych, Nowy Port, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Stacja Kultura, Gdańsk
Od Czerni do Koloru, Galeria Miejska, Częstochowa
Maczużnik, Galeria Szara Kamienica, Kraków
The 4th Block, IX Międzynarodowe Triennale Eco-Poster, Yermilov Center, Charków, Ukraina
Intaglio, Galeria ASP, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk
Wolność słowa, Tubaza, Gdynia

2014
Hong Kong Art Fiesta 2014, Międzynarodowa Wystawa Druku, L1 LO Gallery, Jocke Club Creative Arts Centre, Hongkong
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Centrum Designu, Gdynia
XI Złota Pszczoła, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Central House of Artists, Moskwa, Rosja
Feta, Plama, Archipelag Kultury, Gdańsk
Shout for Ukraine, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot / Teatr Powszechny, Warszawa / Majdan, ul. Chreszczatyk 7/11, Kijów, Ukraina

2013
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki, wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Żyrardów
Wiosna Młodych, Galeria Refektarz, Kartuzy
Pomorska Grafika Roku 2012, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk

2012
Grafika + Grafika, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

2017
I Międzynarodowe Biennale Yerevan, Erywań, Armenia
X-lecie Wydziału Grafiki ASP Gdańsk, Zbrojownia Sztuki, Gdańsk

2016
I Międzynarodowe Biennale Grafiki Artystycznej Łódź, Muzeum Fabryki w Manufakturze, Łódź
Głęboka Woda, Gdańska Galeria Miejska, Gdańsk

2015
Punkty Styczne, Centrum św. Jana (NCK), Gdańsk
Narracje – festiwal artystycznych instalacji wizualnych, Nowy Port, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Stacja Kultura, Gdańsk
Od Czerni do Koloru, Galeria Miejska, Częstochowa
Maczużnik, Galeria Szara Kamienica, Kraków
The 4th Block, IX Międzynarodowe Triennale Eco-Poster, Yermilov Center, Charków, Ukraina
Intaglio, Galeria ASP, Gdańsk
Intaglio Studio Gdańsk, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk
Wolność słowa, Tubaza, Gdynia

2014
Hong Kong Art Fiesta 2014, Międzynarodowa Wystawa Druku, L1 LO Gallery, Jocke Club Creative Arts Centre, Hongkong
IV Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Centrum Designu, Gdynia
XI Złota Pszczoła, Międzynarodowe Biennale Grafiki, Central House of Artists, Moskwa, Rosja
Feta, Plama, Archipelag Kultury, Gdańsk
Shout for Ukraine, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot / Teatr Powszechny, Warszawa / Majdan, ul. Chreszczatyk 7/11, Kijów, Ukraina

2013
Interdyscyplinarny Festiwal Sztuki, wystawa najlepszych dyplomów Akademii Sztuk Pięknych, Żyrardów
Wiosna Młodych, Galeria Refektarz, Kartuzy
Pomorska Grafika Roku 2012, Galeria Punkt GTPS, Gdańsk

2012
Grafika + Grafika, Filharmonia Bałtycka, Gdańsk

NAGRODY / STYPENDIA

NAGRODY / STYPENDIA

NAGRODY / STYPENDIA

NAGRODY / STYPENDIA

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, 2016
I nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, 2013

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, 2016
I nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, 2013

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, 2016
I nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, 2013

Stypendium Prezydenta Miasta Gdańska, 2016
I nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w konkursie Pomorska Grafika Roku, 2013