SEESAW Teresa Otulak 2 VIII 2018 – 16 IX 2018 Gdańsk City Gallery CURATOR Gabriela Warzycka-Tutak

Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

The Nine-Second Attention Span of a Goldfish

There is more to seeing than being in a place from which one can look

Nicholas Mirzoeff

Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

The moment you wake up, reality begins to reveal a series of imagined visions of earthly life. Emerging out of dream, the mind becomes pliable, it begins to soak up sensations like a sponge, gradually transforming into a habitat infested by their excess. You enter the state of density. As you unveil further afterimages of greyness, it is good to find time for a counterpoint, to regain one’s balance. Striving to calm your inner self down, to relax in silence, to become fully present on the surface of the Earth, when the mind becomes passive and free from inner bounds and limitations – that’s when you begin to experience.

Tuż po przebudzeniu codzienność wyłania kolejne wyobrażenia doczesności. Umysł, wybudzając się, staje się plastyczny, zaczyna chłonąć jak gąbka doznania zmysłowe, stopniowo przeobraża się w siedlisko zainfekowane przez ich nadmiar. Wchodzimy w stan zagęszczenia. Odsłaniając dalsze powidoki szarości, dobrze jest znaleźć czas na przeciwwagę, odzyskanie balansu. Dążąc do uspokojenia wnętrza, relaksu w ciszy, pełnego poddania się ziemskiej powłoce, gdy rozum staje się pasywny, wolny od wewnętrznych więzów i ograniczeń – zaczynasz doświadczać.

Tuż po przebudzeniu codzienność wyłania kolejne wyobrażenia doczesności. Umysł, wybudzając się, staje się plastyczny, zaczyna chłonąć jak gąbka doznania zmysłowe, stopniowo przeobraża się w siedlisko zainfekowane przez ich nadmiar. Wchodzimy w stan zagęszczenia. Odsłaniając dalsze powidoki szarości, dobrze jest znaleźć czas na przeciwwagę, odzyskanie balansu. Dążąc do uspokojenia wnętrza, relaksu w ciszy, pełnego poddania się ziemskiej powłoce, gdy rozum staje się pasywny, wolny od wewnętrznych więzów i ograniczeń – zaczynasz doświadczać.

Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

Seeking tranquility, you situate your body in a well-crafted white laboratory space. Purged of meanings, constantly neutral. Light softly fills the interior, concealing its own source. Devoid of meanings, you change your position. What awaits you at the threshold is an object, a point of departure to building a space – created for the object to resonate in its interior. The relation between object and space reflects that which Sigfried Giedion described when he wrote: architecture approaches sculpture, and sculpture approaches architecture. This statement is also an apt characterisation of Teresa Otulak’s thought process. You change your position in no time; when one end goes up, the other falls down at the same time. That’s how the Seesaw mechanism works, formed of a beam and a support. In order to find balance, you need to absorb its working principle. That’s when an obstacle transforms into pleasure.

Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

The installation Seesaw leads us into an expanded field of sculpture, where we confront our own imagination. We experience it as a sensual impression. The location and the sheer form of Seesaw compel the viewer to engage in a confrontation. They induce a state of disorientation, consciously rejecting the excess of content. Otulak’s work marks an attempt to revisit the space above art and around art, and thereby ushers in a reflection on its mechanisms.

Instalacja Seesaw wprowadza w poszerzone pole rzeźby, gdzie mierzymy się z własnymi wyobrażeniami. Doświadczamy jej jako wrażenia zmysłowego. Usytuowanie i sama forma figury Seesaw niemal zmuszają odbiorcę do konfrontacji. Wprawiając w stan dezorientacji, świadomie rezygnując z nadciśnienia treści. Otulak podejmuje w pracy próbę przewartościowania przestrzeni nad sztuką i wokół sztuki, a tym samym poddaje pod rozwagę mechanizmy jej funkcjonowania.

Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak
Seesaw – wystawa – kuratorka: Gabriela Warzycka-Tutak

PRESS Footnotes on Art K-mag Szum PHOTOGRAPHY Michał Szymończyk GRAPHICS Marcel Kaczmarek (courtesy of GGM) NEXT PROJECT→