AGENCJA NEWPORT Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska 20 X 2015 – 21 X 2015 miejsce, akcja, nieczynny lokal użytkowy przy ul. Władysława IV 20 KURATORKA Anna Smolak

Małgorzata Wesołowska i Gabriela Warzycka-Tutak przekształcają przestrzeń nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nego lokalu użytkowego przy ul. Wła­dy­sła­wa IV w tym­cza­so­we biuro po­śre­dni­ctwa nie­ru­cho­mo­ścia­mi.

Newport Agency – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska

Liczne atuty dzielnicy — wśród których można wymienić dogodne położenie, bliskość morza, niską gęstość zalud­nienia, tereny zielone i  ciekawą zabudowę, a także obecność takich instytucji, jak Centrum Sztuki Współ­czesnej Łaźnia – nie prze­kładają się obecnie na zwię­kszone zaintere­sowanie dzielnicą jako miejscem do życia i rozwoju zawodowego.

Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Newport Agency– wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska

Inicjatorki Agencji Newport będą handlować dzielnicowymi nieruchomościami nie całkiem legalnie, wykorzystując luki w systemie, złe nawyki i nieoficjalne praktyki. Do oferty trafią lokale użytkowe, strychy, garaże, apartamenty do rewitalizacji i budynki magazynowe, a także możliwość przyspieszenia procedur, np. pozwoleń na adaptację, jak również konsultacje architektoniczne.

Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Newport Agency – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska

Tworząc prowizoryczną strukturę organizacyjną i uruchamiając nieoficjalne mechanizmy wymiany i przepływ informacji, artystki z przymrużeniem oka komentują niewydolność procedur urzędniczych i brak konsekwencji w kształtowaniu polityki mieszkaniowej. Równocześnie Agencja Newport eksponuje lokalne potencjały i – w oparciu o nie – proponuje aktywne projektowanie przyszłości.

Agencja Newport – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska
Newport Agency – wystawa – Gabriela Warzycka-Tutak, Małgorzata Wesołowska

ZDJĘCIA Bogna Kociumbas, Michał Szymończyk PRZEMYTNICY / NARRACJE 7 instalacje w przestrzeni publicznej, Nowy Port w Gdańsku www.narracje.eu NASTĘPNY PROJEKT→